#Students_Insurance


PABSON Palpa को आयोजनामा संचालन भएको नेको इन्स्योरेन्स (Neco Insurance) .........................


Published On : 2/20/2019 3:18:56 PM


Description

PABSON Palpa को आयोजनामा संचालन भएको नेको इन्स्योरेन्स (Neco Insurance) को बिद्यार्थीसंग बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत यस बृन्दावन एकेडेमीले पनि विद्यार्थीहरुको बिमा गराउदै आएको छ । यसै क्रममा यश बिधालयमा कक्षा १ मा अध्ययनरत छात्र अनुज भन्डारिलाई रु. ३९०१/- (तीन हजार नौ सय एक रुपैयाँ) दुर्घटना बिमा प्रदान गर्दै बिधालयका प्रधानाध्यापक र ग्रहण गर्दै अभिभावक ।